Dla prasy
Dla prasy

Akredytacja dziennikarzy: Zamieszczamy na stronie wniosek akredytacyjny, dla wszystkich dziennikarzy zainteresowanych udziałem w wydarzeniu.

DOJAZD:
W związku z licznymi zmianami organizacji ruchu zamieszczamy optymalne trasy dojazdu na miejsce imprezy:

Szybki kontakt

Urząd Miejski w Bochni
ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia
tel.: 014 61 49 105
mail: sekretarz(a)um.bochnia.pl